Burgerinitiatief

Inwoners kunnen zelf een voorstel op papier zetten voor de gemeenteraad. Wanneer ten minste 50 personen dit ondersteunen, bespreekt de gemeenteraad het voorstel in zijn vergadering. De gemeenteraad wil ook jongeren stimuleren mee te denken en heeft daarom de leeftijdsgrens bewust op 16 jaar gesteld. Voor meer informatie neemt u contact op met de griffie.