Raadspreekuur

Als u de raadsleden wilt spreken kunt u van het raadspreekuur gebruik maken. Dit is op de maandag in de week van de raadscommissie, vanaf 19:30 uur (zie de vergaderkalender). U kunt dan een half uur in gesprek gaan met vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Het raadspreekuur is niet openbaar.