Aanmelden

Voor alle drie de spreekgelegenheden moet u zich tenminste 24 uur vóór de bijeenkomst aanmelden bij de griffie, met uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken. In het algemeen geldt dat u het beste vroeg in het besluitvormingsproces uw inbreng kunt leveren. Dus bij voorkeur niet pas in de raadsvergadering waarin het besluit over uw onderwerp moet vallen. 

telefoon: 14 0252
e-mail: griffie@hillegom.nl