Proclaimer

Op deze website vindt u informatie over de gemeenteraad van Hillegom. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ingericht en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren.

Fouten of gebreken op de website

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het publiceren van informatie fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via het e-mailadres griffie@hillegom.nl kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie zal worden bekeken en zo nodig aangepast. Ook voor algemene vragen ofklachten kunt u terecht op het e-mailadres griffie@hillegom.nl.

Links naar andere websites

Via de website van de gemeenteraad Hillegom willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden. Daarom vindt u soms ook verwijzingen en hyperlinksnaar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van de gemeenteraad Hillegom.

Persoonsgegevens/privacy

De gemeenteraad Hillegom vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website worden slechts gebruikt voor het verbeteren van de website en anonieme statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Vragen?

Heeft u vragen over de website of mist u informatie? Laat dat dan aan ons weten via een e-mail aan griffie@hillegom.nl.

De content op deze website valt onder eindverantwoordelijkheid van de griffie Hillegom, Postbus 32, 2180 AC Hillegom|Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom | 0252 537204