Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadscommissie, 11 april 2024 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
11 apr. 2024, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:19:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  -   De heer Van Egmond stelt vragen over een toezegging van het college van Teylingen over een onderzoek naar schadelijke stoffen in het grondwater.

  Deze vragen worden beantwoord door wethouder Dijkshoorn.

  -   De heer Van Egmond stelt vragen over de voorrangsregeling bij de verkoop van prijsgebonden koopwoningen Tuindorp.

  Deze vragen worden beantwoord door wethouder Hoekstra.

  -   Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de planning en realisatie van de tijdelijke huisvesting van basisschool De Giraf op het hondenuitlaatveldje.

  Deze vragen worden beantwoord door wethouder Hoekstra.

  -   Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de woningbouw aan de Willem de Zwijgerlaan en Meer en Dorp 2.

  Deze vragen worden beantwoord door wethouder De Jong.

  -  De heer Van Egmond stelt vragen over het gebruik van kunstmatige intelligentie door HLTsamen.

  Deze vragen worden beantwoord door burgemeester Van Erk.

   

  Toezeggingen:

  -  Wethouder Dijkshoorn zegt toe de raad te informeren over het besluit van het Hoogheemraadschap van Rijnland om al dan niet onderzoek te doen naar schadelijke stoffen (dinoterb) in het grondwater.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Er zijn geen schriftelijk gestelde vragen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 • Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:43:44 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Rekenkameronderzoek Meldingen openbare ruimte

  -   De raadscommissie bespreekt het raadsvoorstel.

   

  Conclusie:

  De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 30 mei 2024.

   

  Toezeggingen:

  -   Wethouder Dijkshoorn zegt toe de technische mogelijkheden van de Fixi app te laten onderzoeken om via de app een terugkoppeling te geven aan de melder. De wethouder zal de raad informeren over deze mogelijkheden.

  -   Wethouder Dijkshoorn zegt toe de klanttevredenheid als kwaliteitsindicator mee te nemen/te overwegen bij de doorontwikkeling van het Fixi systeem en de raad te informeren over de uitkomst van deze overweging.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:41:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  -   De raadscommissie bespreekt het raadsvoorstel.

  Na de bespreking adviseren de fracties unaniem om dit raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 mei. De fractie van GroenLinks noemt aanbeveling b het bespreekpunt. De overige fracties noemen aanbeveling a en b de bespreekpunten.

   

  Conclusie:

  De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen als bespreekstuk voor de raad van 30 mei.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:29 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:22 uur.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen