Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadscommissie, 11 mei 2022 19:30:00

Algemene vergader informatie

De commissie kan besluiten de agenda gewijzigd vast te stellen.De raadscommissie komt bijeen in de raadzaal: Het is mogelijk de vergadering als publiek bij te wonen. Indien nodig kan de raadscommissie besluiten om de vergadering voort te zetten op donderdag 12 mei (na de raadsvergadering).

Spreekgelegenheid voor het publiek:
Het is mogelijk de commissie aan het begin van de vergadering toe te spreken gedurende maximaal 5 minuten. Hiervoor meldt u zich tenminste 24 uur vóór de vergadering aan bij de griffie, telefoon: 14 0252, of griffie@hillegom.nl. U vermeldt hierbij uw naam en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Datum:
11 mei 2022, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen