VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 11-05-2022 19:30 uur


Raadzaal
19:30 uur 0
1
0
0
2
0
0
20:00 4
20:30 3
21:00 9
9
0
21:30 3
2
4
4
8
0
4
4
4
21:45 0
Algemene bijlage
220511 verslag raadscommissie (pdf, 36,34 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage