Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen, kleine ambtelijke organisatie: de griffie. De Hillegomse griffie bestaat uit een griffier, een adjunct-griffier en een griffiemedewerker.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taken. Ook individuele fracties, raadsleden en burgerleden kunnen gebruik maken van ondersteuning door de griffie. De griffie is erop gericht dat de gemeenteraad op een goede en transparante manier besluiten neemt.

U kunt bij de griffie terecht met vragen over de gemeenteraad en de vergaderingen of als u contact zoekt met de raad. Het e‑mailadres is griffie@hillegom.nl en het telefoonnummer 14 0252.