Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen.

De taken van de gemeenteraad zijn:

  • volksvertegenwoordiging
  • kaderstelling: de gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente Hillegom. De raad stelt onder andere bestemmingsplannen en verordeningen vast. In de gemeentebegroting bepaalt de raad hoeveel geld er aan welke doelen mag worden uitgegeven. Ook bepaalt de raad de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Het college van burgemeester en wethouders voert dit beleid uit.
  • controle: de gemeenteraad controleert of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

Naast raadsleden kent Hillegom ook burgerleden. Een burgerlid is door de raad benoemd, op verzoek van een fractie. Een burgerlid kan namens zijn fractie deelnemen aan vergaderingen van de raadscommissie, maar niet aan de raadsvergaderingen.

Via deze link komt u bij een kort filmpje over de taken van de gemeenteraad. Het is gemaakt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Voor contact met individuele raadsleden of fracties vindt u de gegevens onder 'Wie is wie'.