Vergaderingen Gemeenteraad op 30 juni 2011

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.