Maarten Dijkshoorn

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

47 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag