Jan Grimbergen

Stemgedrag (4 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Stem Uitslag
22 april 2021 Motie vreemd aan de orde: speeltuinen
25 maart 2021 -Motie Behoud gevel JAVA-pand (D66-GL-Co Jansen)
25 maart 2021 Amendement Uitgangspunten LES TVW - Toevoeging uitgangspunten (GL)
25 maart 2021 Amendement : Uitgangspunten LES en TVW - Wijziging uitgangspunten (D66-BBH-CDA-VVD-Co Jansen-GL)
2 2 0