Hilde de Hoog-Ferwerda

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

52 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag