D66

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

43 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag