Co Jansen

Co Jansen

  • inspecteur kunstwerken ProRail
  • voorzitter Kaartclub HZV (Hillegomse Zwemvereniging)
  • bestuurslid Stichting Eigenaren Villapark Makkumerstrand/Makkum in Zee

Heeft geen financiële belangen in ondernemingen en/of organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt.