Co Jansen

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Nevenfuncties

  • inspecteur kunstwerken ProRail
  • voorzitter Kaartclub HZV (Hillegomse Zwemvereniging)
  • bestuurslid Stichting Eigenaren Villapark Makkumerstrand/Makkum in Zee

Heeft geen financiële belangen in ondernemingen en/of organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt.

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens