CDA

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

65 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag