BevolkingsBelangen Hillegom (BBH)

Stemgedrag (3 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
25 maart 2021 Amendement Uitgangspunten LES TVW - Toevoeging uitgangspunten (GL) 8 0 0
25 maart 2021 Amendement : Uitgangspunten LES en TVW - Wijziging uitgangspunten (D66-BBH-CDA-VVD-Co Jansen-GL) 8 0 0
25 maart 2021 -Motie Behoud gevel JAVA-pand (D66-GL-Co Jansen) 0 8 0