Vergaderingen

De raad vergadert gewoonlijk één keer per maand. In deze vergadering debatteren de verschillende politieke fracties en worden besluiten genomen over de raadsvoorstellen. Twee weken voor elke raadsvergadering is er een raadscommissie ter voorbereiding op de komende raad. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Ze beginnen in de regel om 19:30 uur. De agenda's worden aangekondigd via de kalender en in weekblad ‘de Hillegommer’.

Locatie en vergaderstukken inzien
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal, Hoofdstraat 115. Ze beginnen in de regel om 19:30 uur. U kunt de vergaderingen bijwonen. De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in De Hillegommer en via de online vergaderkalender. Als u op de titel in de vergaderkalender klikt kunt u de vergaderstukken inzien. U kunt zich bij de griffie aanmelden om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuwe agenda op de website is gezet.

Live uitzending vergaderingen en archief
De openbare vergaderingen worden live uitgezonden via internet. U kunt daar later de opgeslagen video-opname als digitaal verslag vinden, uitgesplitst naar agendapunt en spreker.

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen