Griffie

Voor vragen over of contact met de gemeenteraad kunt bij de griffie terecht. De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad.

telefoon: 0252 537204
e-mail: griffie@hillegom.nl

Voor contact met individuele raadsleden of fracties vindt u de gegevens onder 'Wie is wie'.