Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad om de raad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Het is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheerĀ .

Dit doet de rekenkamercommissie op drie onderdelen:

  • Doeltreffendheid: zijn de beoogde doelen van het beleid bereikt?
  • Doelmatigheid: zijn de beleidsdoelen bereikt met inzet van zo weinig mogelijk geld en tijd?
  • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

Hillegom heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeente Lisse.

http://www.rekenkamercommissie-hl.nl/