Leeromgeving

Hier vindt u een groot, gevarieerd aanbod aan digitale opleidingen en trainingen. Ook bevat deze leeromgeving stappenplannen, aanbevelingen, praktische adviezen en tips. De leeromgeving is in de eerste plaats bedoeld voor raads- en burgerleden.

Het aanbod is zo gerubriceerd dat raadsleden hun kennis, vaardigheden en persoonlijke houding en gedrag als volksvertegenwoordiger verder kunnen ontwikkelen. De leeromgeving bevat daarom ook een geactualiseerde competentiescan. Deze biedt raadsleden de kans om door een zelftest te ontdekken waar hun ontwikkelingsmogelijkheden liggen.

De digitale leeromgeving is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met medewerking van de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Digitale leeromgeving