Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten gaan gemeenschappelijke regelingen aan om bepaalde taken samen met andere gemeenten uit te voeren. In de regeling wordt vastgelegd wat het doel van de samenwerking is en hoe die samenwerking moet verlopen. Een of meer vertegenwoordigers van de gemeente zitten in het bestuur van de regeling en de gemeente heeft er een financieel belang in.
Sommige regelingen voeren taken uit die anders door de raad zouden worden uitgevoerd, maar de meeste voeren taken uit van het college van burgemeester en wethouders. Voor het aangaan van een college-regeling moet de gemeenteraad wel toestemming geven.

Hieronder vindt u de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Hillegom participeert: