Raadscommissie 14 januari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  (19:30) Opening

   
  geen documenten

  De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De heer Boots spreekt in over agendapunt 9 (Presentatie Energietransitie).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Vragenkwartier

   
  geen documenten

  Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de grote boten in de haven. Deze vragen worden beantwoord door wethouder Van Rijn.
  Mevrouw Heemskerk stelt vragen over afval. Deze vragen worden beantwoord door wethouder Van Rijn.
  De heer Jansen stelt vragen over het locatieplan van het afvalbeleid. Deze vragen worden beantwoord door wethouder van Rijn.
  De heer Zwaan stelt vragen over cybercriminaliteit in Hillegom. Deze vragen worden beantwoord door burgemeester Van Erk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Schriftelijke vragen

   
  2 documenten

  De commissie neemt kennis van de beantwoording van de (eerste) schriftelijke vragen over de vestiging kringloopwinkel aan de Satellietbaan. Er zijn geen aanvullende vragen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De heer Langeveld meldt dat Holland Rijnland het AB informatie heeft verstrekt over mogelijke bezuinigingen. Hieruit blijkt dat er geen uitzicht is op minder uitgaven door Holland Rijnland. De heer Langeveld stelt voor deze informatie met de raad te delen.
  De heer Langeveld brengt een webinar over de strategische agenda Holland Rijnland (Duin- en Bollenstreek) (d.d. 27 januari) onder de aandacht.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Onderwerpen ter informatie

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Mevrouw Merton, adviseur bij Nelen&Schuurman, geeft een presentatie over klimaatadaptatie.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Mevrouw Krul, directeur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH, geeft een presentatie over de kadernota 2022 van de ODWH met de daarbij behorende beleidsinhoudelijke uitgangspunten. Mevrouw Krul geeft ook een reactie op de motie programmabegrotingen 2021-2024, verbonden partijen (aangenomen door de raad van Hillegom op 5 november 2020).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  (21:00) PAUZE

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wethouder Hoekstra en de heer Veldhoven geven een presentatie over de tussenstand van de Regionale Energie Strategie. Wethouder Hoekstra zegt toe voor het eind van februari de opname van de webinar van Holland Rijnland van 10 november over de Regionale Energietransitie voor inwoners uit de subregio Duin- en Bollenstreek breed met de inwoners van Hillegom te delen en de raad te informeren over de wijze waarop dit gebeurt.

  link naar uitzending webinar RES 10 november 2020

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie spreekt positief over de verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 28 januari.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 28 januari 2021.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 12

  (22:10) Sluiting

   
  geen documenten

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)