VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 12-01-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
11
2
8
2
2
5
5
2
4
4
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage