VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 01-06-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
7
5
8
3
4
4
0
4
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage