VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 24-11-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
5
0
0
1
1
0
0
0
2
2
3
4
3
0
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage