VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 23-06-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
6
4
2
3
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage