VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 12-05-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3
4
2
4
3
2
4
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage