VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 30-04-2015 19:30 uur


Raadzaal
1
0
0
0
0
4
0
0
4
4
3
4
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage