VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 03-09-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
3
3
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage