VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 28-10-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
3
2
2
2
2
9
6
5
4
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage