VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 24-06-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
4
2
4
6
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage