VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 02-09-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
6
7
2
3
2
7
3
11
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage