VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-01-2017 19:30 uur


Raadzaal
1
0
1
0
0
5
1
1
3
1
2
4
4
2
2
1
1
0
0
0
1
0
2
8
5
3
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage