VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-06-2017 19:30 uur


Raadzaal
8
1
1
1
1
2
1
1
0
0
0
1
2
3
4
5
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage