VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage