VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-10-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
5
1
0
6
10
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage