VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-11-2014 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage