VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-01-2014 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
2
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage