Vergaderingen Gemeenteraad op 20 juni 2013

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.