VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-03-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
2
4
6
2
2
2
2
2
0
0
0
0
1
1
1
6
2
3
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage