VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-04-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
2
2
2
8
10
2
6
2
2
2
0
0
0
0
2
2
1
2
3
0
7
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage