VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-10-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
2
1
0
0
0
0
1
3
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage