VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-10-2012 19:30 uur


Raadzaal
1
0
0
0
0
0
0
0
12
2
2
2
2
2
2
1
1
3
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
5
0
2
0
12
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage