VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-09-2010 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
8
8
4
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
7
3
2
3
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage