VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-06-2010 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
1
1
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0
1
2
2
4
2
2
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage