Meedoen

Op deze pagina vindt u de mogelijkheden om mee te doen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de gemeenteraad. Dit zou onder andere kunnen door één van de volgende mogelijkheden.

  • In gesprek gaan met raadsleden tijdens het raadspreekuur
  • De raad toespreken tijdens een commisse- of raadsvergadering
  • Het indienen van een burgerinitiatief in de vorm van een voorstel
  • Contact opnemen met de griffie
  • Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor bovenstaande participatie mogelijkheden